Home     │     Publikace     │    Judikatura    │    Archiv    │    O nás      │     Kontakt  


 

NOVINKY:

22.února 2011
Důkazní břemeno daňového subjektu
Více infoVíce info

22.února 2011
(Ne)Povinnost soudu zaslat repliku k vyjádření protistraně
Více infoVíce info


16.února 2011
Závěry vytýkacího řízení jako res iudicata pro daňovou kontrolu
Více infoVíce info

10.února 2011
Zákaz souběhu činnosti statutárního orgánu s obdobnou činností v rámci zaměstnaneckého vztahu
Více infoVíce info

9.února 2011

Uplatnění nových důvodů nezákonnosti správního rozhodnutí v řízení před NSS
Více infoVíce info

8.února 2011
Kdy končí lhůta pro zahájení vytýkajícího řízení
Více info
Více info

8.února 2011
Potvrzení příklonu NSS k prekluzivní lhůtě 3+0
Více infoVíce info


8.února 2011
Rozšírený senát NSS potvrdil prekluzivní lhutu 3+0
Více infoVíce info

 

Judikatura

 



Závěry vytýkacího řízení jako res iudicata pro daňovou kontrolu

Prověřoval-li správce daně v rámci vytýkacího řízení u konkrétní transakce oprávněnost nároku na odpočet a na základě provedeného dokazování vystavil platební výměr, kterým oprávněnost nároku na odpočet potvrdil, nemohla být tato otázka znovu posuzována v rámci následně provedené daňové kontroly. Následnému a novému přezkoumání totiž brání překážka věci pravomocně rozhodnuté (res iudicata). Nikoliv tak vytýkací řízení jako celek, ale prověřování a rozhodnutí ohledně konkrétní daňově relevantní skutečnosti vytvořilo překážku věci pravomocně rozhodnuté. Nejvyšší správní soud vycházel z toho, že předmětná obchodní transakce byla ze strany správce daně již jednou při vytýkacím řízení prověřována a bylo o ní rozhodnuto, přičemž se předpokládá, že při prvním prověřování této okolnosti bylo ze strany správce daně postupováno s patřičným úsilím, odborností a profesionalitou za účelem zjištění všech podstatných skutečností.

(z rozsudku Nejvyššího správního soudu spis. zn. 5 Afs 8/2010)


                                 
                           


 

ezittegy20