Home     │     Publikace     │    Judikatura    │    Archiv    │    O nás      │     Kontakt  


 

NOVINKY:

22.února 2011
Důkazní břemeno daňového subjektu
Více infoVíce info

22.února 2011
(Ne)Povinnost soudu zaslat republiku k vyjádření protistraně
Více infoVíce info


16.února 2011
Závěry vytýkacího řízení jako res iudicata pro daňovou kontrolu
Více infoVíce info

10.února 2011
Zákaz souběhu činnosti statutárního orgánu s obdobnou činností v rámci zaměstnaneckého vztahu
Více infoVíce info

9.února 2011

Uplatnění nových důvodů nezákonnosti správního rozhodnutí v řízení před NSS
Více infoVíce info

8.února 2011
Kdy končí lhůta pro zahájení vytýkajícího řízení
Více info
Více info

8.února 2011
Potvrzení příklonu NSS k prekluzivní lhůtě 3+0
Více infoVíce info


8.února 2011
Rozšírený senát NSS potvrdil prekluzivní lhutu 3+0
Více infoVíce info

 

Vítejte na našich webových stránkách Daňová kontrola .czDaňová kontrola je jedním z klíčových institutů daňového řízení. Její význam pro správu daní vyplývá především ze skutečnosti, že daně jsou v České republice vybírány na základě principu samovyměření. To znamená, že je to sám daňový subjekt, na kterém leží posouzení jeho daňové povinnosti. On je tím, kdo je povinen sám daň vypočítat, přiznat, uhradit a zejména doložit.

Z koncepčního hlediska představuje daňová kontrola dle nové právní úpravy postup při správě daní
Více zde

    Přednášky

ezittegy20

   JudikaturaNaše kancelář VORLÍČKOVÁ PARTNERS, s.r.o. pořádá pravidelně přednášky a semináře na téma daňová kontrola,

popřípadě i na témata spřízněná. Všem těmto seminářům je věnována maximální příprava, s cílem, zajistit pro účastníky informace na vysoké odborné úrovni s důrazem na aktuálnost. Přednášejícími jsou zkušení daňoví poradci s dlouholetou praxí, ale také soudci, advokáti, pracovníci finanční správy a univerzitní profesoři.

Stále významnější úlohu v daňovém řízení hraje judikatura Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR.
Zásadní judikatura se zabývá přímo institutem daňové kontroly. V této rubrice naleznete informace o nejvýznamnějších judikátech z této oblasti.